כל מפגש מוליך לריפוי
וכל ריפוי מוליך למפגש

כל מפגש מוליך לריפוי
וכל ריפוי מוליך למפגש

קורס מורים ליוגה

קורס מורים ליוגה

הקורס יתקיים בימי שלישי

במהלך שנתיים בין השעות 10:00 עד 15:00.

 

 

שנה א-

הקורס יתקיים בימי שלישי

במהלך שנתיים בין השעות 10:00 עד 15:00.

 

שנה א-

תודה שמילאת את השאלון
סטודיו דנה יוגה

תודה שמילאת את השאלון
סטודיו דנה יוגה