בהקטי, מצב תודעתי של התמסרות לחופש מאני ושלי

הרובד שהוא מצב תודעתי מתוכו אנו חיים ועושים נקרא בהקטי – התמסרות לאהבה עצמה שלא תלוייה ומושפעת מימשהו או ממשהו מסויים.זהו מצב תודעתי של התמסרות לחופש מאני ושלי.

אולי השאלה שמנחה פנימה היא האם יש מקום בתוכי לאפשר ולהכיל את העולם? ולא החיפוש מה מקומי בעולם ומה שייך לי? בהקטי לחיות מתוך אהבה והתמסרות למתנת הקסם והפלא של החיים עצמם, באופן המיידי והישיר לחיים נבחין בקשר בין השאיפה לנשיפה, קשר של געגועים שבו סוף השאיפה כמו מתגעגת לבואה של הנשיפה הבאה וסוף הנשיפה מתגעגעת לשאיפה הבאה וכך הרצף בין שאיפה לנשיפה מאפשר לתודעה להצטרף לדממה כך שההוויה כמו מריחה את ריח הפרחים, העצים, השדות…החלל שנמצא בכול ומחבר בין האדמה לשמיים, ואנחנו רק מאפשרים לאותו חלל לעבור דרכינו מבלי להתנגד כמו להצטרף לקצב הנשימה ופעימת הלב למתנת החיים.

הרובד שהוא מצב תודעתי מתוכו אנו חיים ועושים נקרא בהקטי – התמסרות לאהבה עצמה שלא תלוייה ומושפעת מימשהו או ממשהו מסויים.זהו מצב תודעתי של התמסרות לחופש מאני ושלי.

אולי השאלה שמנחה פנימה היא האם יש מקום בתוכי לאפשר ולהכיל את העולם? ולא החיפוש מה מקומי בעולם ומה שייך לי? בהקטי לחיות מתוך אהבה והתמסרות למתנת הקסם והפלא של החיים עצמם, באופן המיידי והישיר לחיים נבחין בקשר בין השאיפה לנשיפה, קשר של געגועים שבו סוף השאיפה כמו מתגעגת לבואה של הנשיפה הבאה וסוף הנשיפה מתגעגעת לשאיפה הבאה וכך הרצף בין שאיפה לנשיפה מאפשר לתודעה להצטרף לדממה כך שההוויה כמו מריחה את ריח הפרחים, העצים, השדות…החלל שנמצא בכול ומחבר בין האדמה לשמיים, ואנחנו רק מאפשרים לאותו חלל לעבור דרכינו מבלי להתנגד כמו להצטרף לקצב הנשימה ופעימת הלב למתנת החיים.