כדי שציפור תוכל לעוף היא זקוקה לשתי כנפיים.
כנף אחת של העשיה וכנף אחת של ההבנה.
לא העשיה לבדה ולא ההבנה לבדה יכולה להוביל לשחרור אלא שתיהן יחד יוצרות את האמצעים לשחרור.

לימודי העמקה

לימודי העמקה

מהות לימודי העמקה, לאפשר למורים ולתלמידים ותיקים, להיפגש סביב תרגול ודיון מונחה, מתוך כוונה לשכלל את היכולת בעבודה עם הגוף, דרך תמיכה בתרגול ולמידת עקרונות המדליקים אור חדש על האסנה.

ברובד של המעמקים החקירה המשותפת למעמקי החיים דרך טקסטים מהמסורת והצגת מקרים מהחיים, מאפשרת זוויות
ראייה שונות לכל מקרה, מצב המלטש את ההבנות ומגלה דרכים חדשות לחיבור לחיים…להתקרבות לשלמות שבתוכנו.

נמסטה

ימי חמישי – מפגש העמקה לתרגול סדרות מתקדמות ודיון.

בין השעות:
10:00 – 13:00

השיעור פתוח למורים וגם לתלמידי יוגה הרוצים להעמיק את התירגול היוגי.

 

 

מהות לימודי העמקה, לאפשר למורים ולתלמידים ותיקים, להיפגש סביב תרגול ודיון מונחה, מתוך כוונה לשכלל את היכולת בעבודה עם הגוף, דרך תמיכה בתרגול ולמידת עקרונות המדליקים אור חדש על האסנה.

ברובד של המעמקים החקירה המשותפת למעמקי החיים דרך טקסטים מהמסורת והצגת מקרים מהחיים, מאפשרת זוויות
ראייה שונות לכל מקרה, מצב המלטש את ההבנות ומגלה דרכים חדשות לחיבור לחיים…להתקרבות לשלמות שבתוכנו.

נמסטה

ימי חמישי – מפגש העמקה לתרגול סדרות מתקדמות ודיון.

בין השעות:
10:00 – 13:00

השיעור פתוח למורים וגם לתלמידי יוגה הרוצים להעמיק את התירגול היוגי.

תודה שמילאת את השאלון
סטודיו דנה יוגה

תודה שמילאת את השאלון
סטודיו דנה יוגה