הרעב הגדול ביותר לחיינו

"הרעב הגדול ביותר – בחיינו אינו רעב למזון, לכסף, להצלחה, לביטחון, לסיפוק מיני ואפילו לא לאהבה וזוגיות. הרעב הסודי המכרסם בנשמות בני האדם אינו קשור כלל לגורמים חיצוניים כמו כסף, מעמד חברתי או ביטחון. זהו האדם הפנימי, אשר כמה למשמעות בחייו, לסוף הסבל, לתשובות, לחידות האהבה, המוות, אלוהים, הנשמה, הטוב והרע. חיים שטחיים לעולם לא יובילו אותנו למציאת תשובות לשאלות אלה ולא יספקו את הצורך העמוק שמניע אותנו לשאול אותן. מציאת המימד החבוי בתוככם היא הדרך היחידה להשביע את הרעב העמוק ביותר שלכם". (דיפאק צופרה, מגדולי ההוגים הרוחניים של ימינו).

"הרעב הגדול ביותר – בחיינו אינו רעב למזון, לכסף, להצלחה, לביטחון, לסיפוק מיני ואפילו לא לאהבה וזוגיות. הרעב הסודי המכרסם בנשמות בני האדם אינו קשור כלל לגורמים חיצוניים כמו כסף, מעמד חברתי או ביטחון. זהו האדם הפנימי, אשר כמה למשמעות בחייו, לסוף הסבל, לתשובות, לחידות האהבה, המוות, אלוהים, הנשמה, הטוב והרע. חיים שטחיים לעולם לא יובילו אותנו למציאת תשובות לשאלות אלה ולא יספקו את הצורך העמוק שמניע אותנו לשאול אותן. מציאת המימד החבוי בתוככם היא הדרך היחידה להשביע את הרעב העמוק ביותר שלכם". (דיפאק צופרה, מגדולי ההוגים הרוחניים של ימינו).