יוגה - הדרך לאפשר את החופש להיות ולחיות בשלם

השאלה מהי יוגה? אפשר שמרמזת על רוח המסורת. היוגה הנה מסורת שדנה ועוסקת בשאלה של חופש פנימה. היא מציעה לאדם אלטרנטיבה ליצור,לחקור וללמוד את הדרך שמובילה אותו לחיים אינטימים וקרובים לעצמו ולא לחיים שהוא מרגיש בהם זר. דרך השאלה אפשר שתיתן את הכוח ליצור טרנספורמציה לחוויה של יותר קרובים, יותר בבית, יותר יוגה.

על מנת לאפשר את השלם, החופש את היוגה, ישנם חמישה רבדים שמנחים את היוגי או כל אחד מאיתנו שבליבו געגועים לדרך היוגה, שמתאפשרת כאן ועכשיו בתוך החיים עצמם, הפרטיים, האישיים, בתרבות המערבית מודרנית או בכל תרבות אחרת וסגנון חיים.

הרובד הפיסי – המקום בו אנו חווים את העולם דרך חושינו, דרך האנרגיות, דרך היש. אפשר שנחווה את העולם דרך הגוף מבחינת אנרגיה ומידע ונרגיש קרובים לעצמינו ואפשר שנרגיש רחוקים מעצמינו. הפרקטיקה היוגית ברובד הפיסי נקראת קריה יוגה. כל עבודה ופעולה עם האנרגיות של הגוף – פראניאמה, אסנה, מנטרה, קונדוליני, צאקרות, טנטרה…

הרובד של הידע – השקפות העולם המורכבת מידע, תובנות ומקורות שרכשנו ובנינו את השקפות עולמינו. היוגי מוצא שהשקפת עולמו תשפיע על איך שהוא רואה את העולם. אפשר שהשקפות העולם ירחיקו אותנו מעצמינו והשקפות אחרות יקרבו אותנו למי שאנחנו. תחום זה נקרא ביוגה ויג'ננה יוגה – להיות בשיחה פתוחה ובדיאלוג עם הכתובים והטקסטים ממסורת היוגה. דרך השיחה מעלים שאלות מהם התובנות העולות מהטקסטים שישפיעו על השקפת עולמינו בחיים האלו, בחברה המודרנית כאן ועכשיו. השיחה עם הכתובים מאפשרת נגישות להפנות מבט רחב ומרחיב לתוך החיים הפרטיים של כל אחד. בכל שיעור אנו מעלים הרהור בחיים מתוך המסורת שינחה אותנו בתוך התרגול ומשם לחיים עצמם.

הרובד הערכי – הערכיים ההכרתיים המודעים ושאינם מודעים, המנחים אותנו בחיי היומיום. תחום זה נקרא ביוגה ראג'ה יוגה – ההכרה משולה למלך וכמו שהמלך שולט בממלכתו כך הכרתנו שולטת ויוצרת את המציאות שלנו בהתאם לערכים שהיא מחזיקה. בפרקטיקה היוגית אנחנו מתבוננים בכל אותם ערכים שמנחים אותנו ויוצרים את עולמינו. מתוך הפרק השני סדהנה פאדה של פטאנג'לי נאמר: "בנכחותו של זה שהימנעות מפגיעה מושרשת בו העויינות ננטשת. כשאמירת אמת מושרשת בו – המעשים ופירותיהם נקבעים על פיו. כשהימנעות מגניבה מושרשת בו – כל אבן יקרה מגיעה אליו. כשהפרישות מושרשת בו – החיוניות דבקה בו. כאשר הימנעות מחמדנות יציבה בו-הוא מגיע להבנת הלמה של לידתו".

הרובד של העשיה – החיים הם יצירת העשיה שלנו. עשיה בכל הרמות, פיסי, מנטלי ונפשי. אפשר שמבנה העשייה יקרב אותנו לעצמינו ואפשר שירחיק.התחום הזה נקרא-קארמה יוגה.פירוש המילה קארמה מבחינה מילולית פעולה. לפי פטאנלי "המכאובים הם השורש למאגר המעשים (הקרמה) וההיווכחות בכך היא בלידה הנראית לעין ובלידה הבלתי נראת (גלגול אחר). אפשר שהפניית מבט לתוך מבנה העשיה שלנו בחיים לדפוסים, להרגלים ילמד אותנו לשחרר ולשנות.

הרובד שהוא מצב תודעתי מתוכו אנו חיים ועושים נקרא בהקטי – התמסרות לאהבה עצמה שלא תלוייה ומושפעת מימשהו או ממשהו מסויים.זהו מצב תודעתי של התמסרות לחופש מאני ושלי. אולי השאלה שמנחה פנימה היא האם יש מקום בתוכי לאפשר ולהכיל את העולם? ולא החיפוש מה מקומי בעולם ומה שייך לי? בהקטי לחיות מתוך אהבה והתמסרות למתנת הקסם והפלא של החיים עצמם, באופן המיידי והישיר לחיים נבחין בקשר בין השאיפה לנשיפה, קשר של געגועים שבו סוף השאיפה כמו מתגעגת לבואה של הנשיפה הבאה וסוף הנשיפה מתגעגעת לשאיפה הבאה וכך הרצף בין שאיפה לנשיפה מאפשר לתודעה להצטרף לדממה כך שההוויה כמו מריחה את ריח הפרחים,העצים,השדות…החלל שנמצא בכול ומחבר בין האדמה לשמיים, ואנחנו רק מאפשרים לאותו חלל לעבור דרכינו מבלי להתנגד כמו להצטרף לקצב הנשימה ופעימת הלב למתנת החיים.

אפשר שהתייחסות לחמשת הרובדים האלו (הגוף, ערכים, השקפות עולם, האופן בו אנחנו פועלים, ומהו אותו מקום שממנו אנחנו פועלים) באופן מודע בתוך החיים: בזוגיות,בהורות,במשפחה, בעבודה במצבים משתנים, במפגשים, עם אנשים, בפקקים, בטור לסופר…..תאפשר את ההשראה ותתן את הכלים לחפש אחר השלם והחופש להיות בתוך השלם .

השאלה מהי יוגה? אפשר שמרמזת על רוח המסורת. היוגה הנה מסורת שדנה ועוסקת בשאלה של חופש פנימה. היא מציעה לאדם אלטרנטיבה ליצור,לחקור וללמוד את הדרך שמובילה אותו לחיים אינטימים וקרובים לעצמו ולא לחיים שהוא מרגיש בהם זר. דרך השאלה אפשר שתיתן את הכוח ליצור טרנספורמציה לחוויה של יותר קרובים, יותר בבית, יותר יוגה.

על מנת לאפשר את השלם, החופש את היוגה, ישנם חמישה רבדים שמנחים את היוגי או כל אחד מאיתנו שבליבו געגועים לדרך היוגה, שמתאפשרת כאן ועכשיו בתוך החיים עצמם, הפרטיים, האישיים, בתרבות המערבית מודרנית או בכל תרבות אחרת וסגנון חיים.

הרובד הפיסי – המקום בו אנו חווים את העולם דרך חושינו, דרך האנרגיות, דרך היש. אפשר שנחווה את העולם דרך הגוף מבחינת אנרגיה ומידע ונרגיש קרובים לעצמינו ואפשר שנרגיש רחוקים מעצמינו. הפרקטיקה היוגית ברובד הפיסי נקראת קריה יוגה. כל עבודה ופעולה עם האנרגיות של הגוף – פראניאמה, אסנה, מנטרה, קונדוליני, צאקרות, טנטרה…

הרובד של הידע – השקפות העולם המורכבת מידע, תובנות ומקורות שרכשנו ובנינו את השקפות עולמינו. היוגי מוצא שהשקפת עולמו תשפיע על איך שהוא רואה את העולם. אפשר שהשקפות העולם ירחיקו אותנו מעצמינו והשקפות אחרות יקרבו אותנו למי שאנחנו. תחום זה נקרא ביוגה ויג'ננה יוגה – להיות בשיחה פתוחה ובדיאלוג עם הכתובים והטקסטים ממסורת היוגה. דרך השיחה מעלים שאלות מהם התובנות העולות מהטקסטים שישפיעו על השקפת עולמינו בחיים האלו, בחברה המודרנית כאן ועכשיו. השיחה עם הכתובים מאפשרת נגישות להפנות מבט רחב ומרחיב לתוך החיים הפרטיים של כל אחד. בכל שיעור אנו מעלים הרהור בחיים מתוך המסורת שינחה אותנו בתוך התרגול ומשם לחיים עצמם.

הרובד הערכי – הערכיים ההכרתיים המודעים ושאינם מודעים, המנחים אותנו בחיי היומיום. תחום זה נקרא ביוגה ראג'ה יוגה – ההכרה משולה למלך וכמו שהמלך שולט בממלכתו כך הכרתנו שולטת ויוצרת את המציאות שלנו בהתאם לערכים שהיא מחזיקה. בפרקטיקה היוגית אנחנו מתבוננים בכל אותם ערכים שמנחים אותנו ויוצרים את עולמינו. מתוך הפרק השני סדהנה פאדה של פטאנג'לי נאמר: "בנכחותו של זה שהימנעות מפגיעה מושרשת בו העויינות ננטשת. כשאמירת אמת מושרשת בו – המעשים ופירותיהם נקבעים על פיו. כשהימנעות מגניבה מושרשת בו – כל אבן יקרה מגיעה אליו. כשהפרישות מושרשת בו – החיוניות דבקה בו. כאשר הימנעות מחמדנות יציבה בו-הוא מגיע להבנת הלמה של לידתו".

הרובד של העשיה – החיים הם יצירת העשיה שלנו. עשיה בכל הרמות, פיסי, מנטלי ונפשי. אפשר שמבנה העשייה יקרב אותנו לעצמינו ואפשר שירחיק.התחום הזה נקרא-קארמה יוגה.פירוש המילה קארמה מבחינה מילולית פעולה. לפי פטאנלי "המכאובים הם השורש למאגר המעשים (הקרמה) וההיווכחות בכך היא בלידה הנראית לעין ובלידה הבלתי נראת (גלגול אחר). אפשר שהפניית מבט לתוך מבנה העשיה שלנו בחיים לדפוסים, להרגלים ילמד אותנו לשחרר ולשנות.

הרובד שהוא מצב תודעתי מתוכו אנו חיים ועושים נקרא בהקטי – התמסרות לאהבה עצמה שלא תלוייה ומושפעת מימשהו או ממשהו מסויים.זהו מצב תודעתי של התמסרות לחופש מאני ושלי. אולי השאלה שמנחה פנימה היא האם יש מקום בתוכי לאפשר ולהכיל את העולם? ולא החיפוש מה מקומי בעולם ומה שייך לי? בהקטי לחיות מתוך אהבה והתמסרות למתנת הקסם והפלא של החיים עצמם, באופן המיידי והישיר לחיים נבחין בקשר בין השאיפה לנשיפה, קשר של געגועים שבו סוף השאיפה כמו מתגעגת לבואה של הנשיפה הבאה וסוף הנשיפה מתגעגעת לשאיפה הבאה וכך הרצף בין שאיפה לנשיפה מאפשר לתודעה להצטרף לדממה כך שההוויה כמו מריחה את ריח הפרחים,העצים,השדות…החלל שנמצא בכול ומחבר בין האדמה לשמיים, ואנחנו רק מאפשרים לאותו חלל לעבור דרכינו מבלי להתנגד כמו להצטרף לקצב הנשימה ופעימת הלב למתנת החיים.

אפשר שהתייחסות לחמשת הרובדים האלו (הגוף, ערכים, השקפות עולם, האופן בו אנחנו פועלים, ומהו אותו מקום שממנו אנחנו פועלים) באופן מודע בתוך החיים: בזוגיות,בהורות,במשפחה, בעבודה במצבים משתנים, במפגשים, עם אנשים, בפקקים, בטור לסופר…..תאפשר את ההשראה ותתן את הכלים לחפש אחר השלם והחופש להיות בתוך השלם .