יוגה כדרך לחיות מתוך אהבה

סיכום הסדנה עם שמעון בן אבי היקר והאהוב שאיפשר לנו מרחב יחד בסאנגה.

סאנגה הינו מפגש בקבוצה של אנשים שנושאים בקרבם כמיהה דומה להליכה בדרך רוחנית.

המפגשים בקבוצה תומכים בהתעוררות פנימית והשראה לשינויי התומך במגע עם החיים עצמם.

נגענו בשאלה מהי אהבה? האם אהבה הינה רגש? או האם אהבה הינה מצב תודעתי? מהם היחסים בין אהבה לזמן? האם במנגנון של "האני החושב" אפשר לאהוב?

הבחנה שחשפנו שכנמצאים ב"אני חושב" במנגנון של האגו נמצאים בזמן, כלומר הזמן הינו פעולות שנובעות מתוך הרצון של ה"אני". אדם יכול לחיות את חייו בהישגים ותוצאות של הצלחה אך לחוות בתוכו שהוא מפספס את המגע את הקרבה לחיים עצמם כלומר עדין נשארת חוויה של חסר בתוכו.

בהבחנה עמוקה פנימה מצב תודעתי של אהבה אינו קשור לרצון של ה"אני". במצב של אהבה ה"אני" זז הצידה. הפילוסוף והפסיכולוג יונג אומר "היכן שיש אהבה אין מקום לכוח והיכן שיש כוח חסרה אהבה" ברוח היוגית אפשר לומר "היכן שיש אגו אין מקום לאהבה והיכן שיש אהבה אין מקום לאגו".

איך לוקחים את זה ליומיום?

הבנת המנגנון של האגו מאפשר לחשוף את האירועים הפנימיים, האגו לא מוצא נחת ללא חוויה של אינטימיות וקירבה . כשיש געגועים לאהבה יש תחושה של חסר.

מרטין בובר אומר "כל מפגש מוביל לריפויי וכל ריפויי מוביל למפגש. במפגש מהותי ה"אני" זז הצידה.

כדי לאפשר ל"אני" לזוז הצידה ליוגי יש סדהנה, כלומר פרקטיקה יומיומית שמאפשרת את השינויי להתפתחות פנימית ורוחנית. כלומר הסדהנה הינם אמצעים או אפשר לומר ארגז כלים של היוגי בהם הוא חוקר ומשתמש להתמודד עם מצבי התנגדות הפנימית כדי להיות נוכח בהווה. כלומר נוכחות היא מצב שאין "אני חושב". הסדהנה הינה בכל הרובדים של החיים דרך שיחה,קריאה,תירגול אסנות (תנוחות), מדיטציה.

מנגנון מערכת ההפעלה של "האני" הנקרא "קלשות" (גורמי המכאוב) בפרק השני של היוגה סוטרה של פטאנגלי מאפשר להבין את הפרעת התיפקוד של ההזדהות עם "האני" ודרך כך לאפשר אלטרנטיבה לזוז הצידה. המנגנון של "אני" אותו אנחנו חוקרים בשיעורים (אי הידיעה כבסיס לכאב (אווידיה), תחושת אני (אסמיטה), השתוקקות לכל מה שבונה לי את האני (ראגה), התנגדות לכל מה שמאיים על "האני"(דוושה), והפחד שהמנגנון לא ימשיך, שלא יהיה המשך לאני (אבהינוושה).

בתוך השיח היומי הפנימי כחלק מסדהנה.

להיות בשאלה האם יש באמת געגועים פנימה לאינטימיות, למגע, לאחדות, לאהבה?

ואם כן מי זה שבפנים רוצה?

מי שבאמת בתוכו רוצה צריך לזוז הצידה מה"אני".

תודה על הזכות לחלוק יחד את דרך היוגה המון אהבה נמסטה דנה.

סיכום הסדנה עם שמעון בן אבי היקר והאהוב שאיפשר לנו מרחב יחד בסאנגה.

סאנגה הינו מפגש בקבוצה של אנשים שנושאים בקרבם כמיהה דומה להליכה בדרך רוחנית.

המפגשים בקבוצה תומכים בהתעוררות פנימית והשראה לשינויי התומך במגע עם החיים עצמם.

נגענו בשאלה מהי אהבה? האם אהבה הינה רגש? או האם אהבה הינה מצב תודעתי? מהם היחסים בין אהבה לזמן? האם במנגנון של "האני החושב" אפשר לאהוב?

הבחנה שחשפנו שכנמצאים ב"אני חושב" במנגנון של האגו נמצאים בזמן, כלומר הזמן הינו פעולות שנובעות מתוך הרצון של ה"אני". אדם יכול לחיות את חייו בהישגים ותוצאות של הצלחה אך לחוות בתוכו שהוא מפספס את המגע את הקרבה לחיים עצמם כלומר עדין נשארת חוויה של חסר בתוכו.

בהבחנה עמוקה פנימה מצב תודעתי של אהבה אינו קשור לרצון של ה"אני". במצב של אהבה ה"אני" זז הצידה. הפילוסוף והפסיכולוג יונג אומר "היכן שיש אהבה אין מקום לכוח והיכן שיש כוח חסרה אהבה" ברוח היוגית אפשר לומר "היכן שיש אגו אין מקום לאהבה והיכן שיש אהבה אין מקום לאגו".

איך לוקחים את זה ליומיום?

הבנת המנגנון של האגו מאפשר לחשוף את האירועים הפנימיים, האגו לא מוצא נחת ללא חוויה של אינטימיות וקירבה . כשיש געגועים לאהבה יש תחושה של חסר.

מרטין בובר אומר "כל מפגש מוביל לריפויי וכל ריפויי מוביל למפגש. במפגש מהותי ה"אני" זז הצידה.

כדי לאפשר ל"אני" לזוז הצידה ליוגי יש סדהנה, כלומר פרקטיקה יומיומית שמאפשרת את השינויי להתפתחות פנימית ורוחנית. כלומר הסדהנה הינם אמצעים או אפשר לומר ארגז כלים של היוגי בהם הוא חוקר ומשתמש להתמודד עם מצבי התנגדות הפנימית כדי להיות נוכח בהווה. כלומר נוכחות היא מצב שאין "אני חושב". הסדהנה הינה בכל הרובדים של החיים דרך שיחה,קריאה,תירגול אסנות (תנוחות), מדיטציה.

מנגנון מערכת ההפעלה של "האני" הנקרא "קלשות" (גורמי המכאוב) בפרק השני של היוגה סוטרה של פטאנגלי מאפשר להבין את הפרעת התיפקוד של ההזדהות עם "האני" ודרך כך לאפשר אלטרנטיבה לזוז הצידה. המנגנון של "אני" אותו אנחנו חוקרים בשיעורים (אי הידיעה כבסיס לכאב (אווידיה), תחושת אני (אסמיטה), השתוקקות לכל מה שבונה לי את האני (ראגה), התנגדות לכל מה שמאיים על "האני"(דוושה), והפחד שהמנגנון לא ימשיך, שלא יהיה המשך לאני (אבהינוושה).

בתוך השיח היומי הפנימי כחלק מסדהנה.

להיות בשאלה האם יש באמת געגועים פנימה לאינטימיות, למגע, לאחדות, לאהבה?

ואם כן מי זה שבפנים רוצה?

מי שבאמת בתוכו רוצה צריך לזוז הצידה מה"אני".

תודה על הזכות לחלוק יחד את דרך היוגה המון אהבה נמסטה דנה.