לחיות חיים מתוך שינוי

אשטנגה יוגה ויניאסה – מסורת אשר יוצרת יחסים עם אותה הבנה שהחיים הם זרימה בשינויי מתמיד. העיסוק הוא בנשימה, בקצב, בספירה, ברצף, במנגינה.

הפרקטיקה היוגית בונה ומשחררת מדפוסים רגשיים ובמקביל בונה מערכת עצבים המתאימה לחיות מתוך העובדה והאמת שהחיים הם שינויי מתמיד, מצב המאפשר התמזגות עם העולם, המאפשר לפעום פעימה מסוכרנת עם הלב של היקום. והשאלה שעולה  האם יש מקום בתוכינו להשתחרר ממצב של "אני", "שלי" ומכל מה ששייך "לאני חושב" כדי להתנסות בחוויה של אי נפרדות, של אחדות, של בית של אינטימיות. אולי כך האסנה / התנוחה תהיה ריקוד בלבד ממצב למצב, ריקוד של דממה ואנחמו מצטרפים לתנועה, לקצב, לרצף, לנשימה, למנגינה …

אשטנגה יוגה ויניאסה – מסורת אשר יוצרת יחסים עם אותה הבנה שהחיים הם זרימה בשינויי מתמיד. העיסוק הוא בנשימה, בקצב, בספירה, ברצף, במנגינה.

הפרקטיקה היוגית בונה ומשחררת מדפוסים רגשיים ובמקביל בונה מערכת עצבים המתאימה לחיות מתוך העובדה והאמת שהחיים הם שינויי מתמיד, מצב המאפשר התמזגות עם העולם, המאפשר לפעום פעימה מסוכרנת עם הלב של היקום. והשאלה שעולה  האם יש מקום בתוכינו להשתחרר ממצב של "אני", "שלי" ומכל מה ששייך "לאני חושב" כדי להתנסות בחוויה של אי נפרדות, של אחדות, של בית של אינטימיות. אולי כך האסנה / התנוחה תהיה ריקוד בלבד ממצב למצב, ריקוד של דממה ואנחמו מצטרפים לתנועה, לקצב, לרצף, לנשימה, למנגינה …