מהי סדהנה – SADHANA?

סדהנה היא האמצעים שהופנמו לשחרור מההתנגדות להיות בהווה.
ביוגה סוטרא נאמר "מי שיש לו סדהנה הוא משוחרר מצימדי ניגודים" סדהנה היא למעשה כלי לשינויי להתפתחות רוחנית.

כל אחד מאיתנו הוא ייחודי במבנה האישי שלו הרגשי, הנפשי הגופני והמנטאלי. החשיבות בסדהנה היא ליצור פרקטיקה יומיומית שתאפשר את השינויי להתפתחות פנימית ורוחנית, המותאמת למבנה הייחודי והשונה של כל אחד ואחד בהתאם לנסיבות החיים המשתנות. דרך תרגול,שיחה, קריאה, מדיטציה…כך שההתחייבות היא להפנות מבט פנימה למה מקרב אותנו לתוך עצמינו ומה מרחיק אותנו דרך מודעות,תשומת לב, הקשבה כדי לאפשר את השינויי.

במסורת נאמר "היוגי הוא כגלגל העין לעומת הגוף". אם קורי העכביש יגעו בגוף לא נרגיש ואולי לא נבחין אך אם יגעו בגלגל העין לא נוכל שלא להבחין ולהרגיש כלומר הפניית המבט לתוך עצמינו לתוך כל רובדי החיים היא ברמת רגישות ותשומת לב של גלגל העיניים.

הסדהנה מאפשרת לחיות מתוך תשומת לב בנוכחות ובערנות לשינוי המתרחש בתוכינו ומחוצה לנו.

סדהנה היא האמצעים שהופנמו לשחרור מההתנגדות להיות בהווה.
ביוגה סוטרא נאמר "מי שיש לו סדהנה הוא משוחרר מצימדי ניגודים" סדהנה היא למעשה כלי לשינויי להתפתחות רוחנית.

כל אחד מאיתנו הוא ייחודי במבנה האישי שלו הרגשי, הנפשי הגופני והמנטאלי. החשיבות בסדהנה היא ליצור פרקטיקה יומיומית שתאפשר את השינויי להתפתחות פנימית ורוחנית, המותאמת למבנה הייחודי והשונה של כל אחד ואחד בהתאם לנסיבות החיים המשתנות. דרך תרגול,שיחה, קריאה, מדיטציה…כך שההתחייבות היא להפנות מבט פנימה למה מקרב אותנו לתוך עצמינו ומה מרחיק אותנו דרך מודעות,תשומת לב, הקשבה כדי לאפשר את השינויי.

במסורת נאמר "היוגי הוא כגלגל העין לעומת הגוף". אם קורי העכביש יגעו בגוף לא נרגיש ואולי לא נבחין אך אם יגעו בגלגל העין לא נוכל שלא להבחין ולהרגיש כלומר הפניית המבט לתוך עצמינו לתוך כל רובדי החיים היא ברמת רגישות ותשומת לב של גלגל העיניים.

הסדהנה מאפשרת לחיות מתוך תשומת לב בנוכחות ובערנות לשינוי המתרחש בתוכינו ומחוצה לנו.