מחירון

מחירון ותשלומים

כרטיסיית 5 שיעורי יוגה – תשלום באפליקציה

350 ₪

כרטיסיית 10 שיעורי יוגה – תשלום באפליקציה

 680 ₪

כרטיסיית 5 שיעורי חיטוב ועיצוב – תשלום באפליקציה

300 ₪

כרטיסיית 10 שיעורי חיטוב ועיצוב – תשלום באפליקציה

550 ₪

סדנת העמקה – לתשלום

200 ₪

שיעור  פרטי – לתשלום

300 ₪

שיעור בודד – לתשלום

85 ₪

שיעור ניסיון – לתשלום

65 ₪

כרטיסיית 5 שיעורי יוגה – תשלום באפליקציה

₪350

כרטיסיית 10 שיעורי יוגה – תשלום באפליקציה

₪680

כרטיסיית 5 שיעורי חיטוב ועיצוב – תשלום באפליקציה

₪300

כרטיסיית 10 שיעורי חיטוב ועיצוב – תשלום באפליקציה

₪550

סדנת העמקה – לתשלום

₪200

שיעור פרטי – לתשלום

₪300

שיעור בודד – לתשלום

₪85

שיעור ניסיון – לתשלום

₪65

תודה שמילאת את השאלון
סטודיו דנה יוגה

תודה שמילאת את השאלון
סטודיו דנה יוגה