מחירון

מחירון

שיעור ניסיון – לתשלום

₪40

שיעור יוגה בודד – לתשלום

₪70

שיעור פרטי – לתשלום

₪300

כרטיסיה ל-6 שיעורי יוגה – לתשלום

₪360

כרטיסיה ל-10 שיעורי יוגה – לתשלום

₪550

כרטיסיה משולבת ליוגה וחיטוב ועיצוב ל-12 שיעורים – לתשלום

₪600

כרטיסיה ל 6 שיעורי חיטוב ועיצוב – לתשלום

₪250

כרטיסיה ל 10 שיעורי חיטוב ועיצוב – לתשלום

₪380

*הכרטיסיות תקפות לארבעה חודשים

שיעור ניסיון – לתשלום

₪40

שיעור יוגה בודד – לתשלום

₪70

שיעור פרטי – לתשלום

₪300

כרטיסיה ל-6 שיעורי יוגה – לתשלום

₪360

כרטיסיה ל-10 שיעורי יוגה – לתשלום

₪550

כרטיסיה משולבת ליוגה וחיטוב ועיצוב ל-12 שיעורים – לתשלום

₪600

כרטיסיה ל 6 שיעורי חיטוב ועיצוב – לתשלום

₪250

כרטיסיה ל 10 שיעורי חיטוב ועיצוב – לתשלום

₪380

*הכרטיסיות תקפות לארבעה חודשים