מחירון

מחירון ותשלומים

כרטיסיית 5 שיעורי יוגה – לתשלום

350 ₪

כרטיסיית 10 שיעורי יוגה – לתשלום

680 ₪

כרטיסיית 5 שיעורי חיטוב ועיצוב – לתשלום

300 ₪

כרטיסיית 10 שיעורי חיטוב ועיצוב – לתשלום

550 ₪

כרטיסיית חודשי חופשי לשיעורי יוגה ו/או חיטוב ועיצוב, חופשי לבחירתך 8 שיעורים – לתשלום

420 ₪

כרטיסית מתנה ל 4 שיעורים – לתשלום

₪ 280

שיעור  פרטי – לתשלום

300 ₪

שיעור בודד – לתשלום

75 ₪

שיעור ניסיון – לתשלום

50 ₪

כרטיסיית 5 שיעורי יוגה – לתשלום

₪350

כרטיסיית 10 שיעורי יוגה – לתשלום

₪680

כרטיסיית 5 שיעורי חיטוב ועיצוב – לתשלום

₪300

כרטיסיית 10 שיעורי חיטוב ועיצוב – לתשלום

₪550

כרטיסיית חודשי חופשי לשיעורי יוגה ו/או חיטוב ועיצוב, חופשי לבחירתך 8 שיעורים – לתשלום

₪420

כרטיסיית מתנה ל 4 שיעורים – לתשלום

₪280

שיעור פרטי – לתשלום

₪300

שיעור בודד – לתשלום

₪75

שיעור ניסיון – לתשלום

₪50